Visualisaatioiden käyttö

Verbien taivutusparadigmoissa on hyvin usein niiden esitystapaan liittyviä rajoitteita (esim. staattiset, mustavalkoiset taulukot artikkeleissa). Tämän seurauksena dataa voi olla vaikea tulkita tai, mikä pahempaa, se voi hämärtää mielenkiintoisia yleistyksiä ja havaintoja. Nämä koltansaamen verbien visualisoinnit näyttävät, kuinka tekniikka voi auttaa meitä tarkastelemaan monimutkaista kielellistä tietoa. Rivit ja sarakkeet voidaan järjestää uudelleen vetämällä ja pudottamalla, ja koko paradigma voidaan siirtää yhdellä napsautuksella. Yleistyksien löytämisen helpottamiseksi solut voidaan ryhmitellä, värittää ja korostaa eri tavoin. Kun paradigma viedään uudelle tasolle monimutkaisen datan, kuten koltansaamen, käsittelemiseksi, yksittäisiä analyysikerroksia voidaan tarkastella muusta analyysista riippumatta liu'uttamalla yksittäisiä kerroksia sisään ja ulos. Tämä auttaa näkemään yksittäisten kerrosten merkityksen koko monimutkaisen paradigman muodostamisessa.Valitse verbejä ja muuta verbien järjestystä

 • Käytä pudotusvalikkoa ohjauspaneelissa valitaksesi yhden tai useamman näytettävän verbin.
 • Muuttaaksesi järjestystä, jossa verbit näkyvät, vedä ja pudota vasemmanpuoleisin solu.

Paradigman uudelleenjärjestäminen

 • Järjestääksesi rivejä ja sarakkeita uudelleen, vedä ja pudota rivin tai sarakkeen otsikko.
 • Vaihtaaksesi rivien ja sarakkeiden paikkaa, napsauta ylimmän paradigman vasemmassa yläkulmassa olevaa symbolia.
 • Kaikki verbit järjestetään uudelleen samanaikaisesti.

Analyysin tasojen näkeminen

 • Nähdäksesi analyysin yksittäisiä tasoja, vaihda näkymä ensin kahden taulukon näkymäksi.
 • Napsauta sitten välilehtiä liu’uttaaksesi yksittäisiä kerroksia oikealle.
 • Sama kerros liukuu oikealle kaikille verbeille.
 • Tämä toimii myös yhden taulukon näkymässä, mutta oikealle liu’utettu kerros ei ole silloin näkyvissä.
 • Kun vasemmalla puolella on jäljellä vain yksi kerros, sitä ei voi liu’uttaa – liu’uta ensin yksi kerros oikealta takaisin vasemmalle.

Aineiston tarkastelu

 • Käytä Analyysi ⇔ Sanamuodot -toimintoa vaihtaaksesi näkymää analyysin ja taivutusmuotojen välillä.
 • Käytä Ei ryhmitetty ⇔ Ryhmitetty -toimintoa vaihtaaksesi yksittäisten ja yhdistettyjen solujen välillä (jos asetuksena on Ryhmitetty, solut yhdistyvät automaattisesti uudelleen rivien/ sarakkeiden uudelleenjärjestelyn jälkeen).
 • Käytä Väri analyysin mukaan ⇔ Interaktiivinen korostus -toimintoa vaihtaaksesi solujen väritystä. Väri analyysin mukaan -toiminto = kaikki solut värjätään ryhmittäin; Interaktiivinen korostus-toiminto = minkä tahansa solun napsauttaminen korostaa kaikki muut solut, joilla on sama analyysi (kaikille verbeille samanaikaisesti).
 • Kun liu'utat ulos yksittäisiä kerroksia, kaikki soluryhmittymät (yhdistetyt solut, väritetyt ryhmät, korostetut solut) päivittyvät vastaamaan tarkasteltavan analyysikerroksen tai -kerrosten tasoja. Tämä pätee myös Sanamuodot-näkymässä, vaikka kaikki ryhmittelyt perustuvat taustalla olevaan analyysiin.
 • Napsauta kaiutinkuvaketta kuullaksesi verbimuodon äänitteen (saatavilla vain tietyissä verbimuodoissa ja vain, kun Analyysi ⇔ Sanamuodot -toiminto on asetettu Sanamuodot-näkymään).

Kiitokset

Visualisaatiot on luonut Lydia Byrne osana Arts and Humanities Research Council -organisaation (Iso-Britannia) projektia ‘Lexical splits: a novel perspective on the structure of words’ (grant AH/N006887/1). Kiitämme AHRC:tä tuesta. Kiitämme myös Silva Nurmiota (verkkosivun suomennos ja videon kerronta) ja Ksenia Shagalia (videon suomennos). Viittaustapa: Feist, Timothy, Matthew Baerman, Greville G. Corbett & Erich Round. 2019. Surrey Lexical Splits Visualisations (Skolt Saami). University of Surrey.